! Nieuwe Veldwerkplaatsen in 2023

De eerste veldwerkplaatsen van 2023 zijn weer gepland. Dit jaar komen in elk geval de volgende onderwerpen aan de orde: eendenkooien, bevers, vernatting laagveen, trilveen, verruiging verdroogde bossen, beekslib, eutrofe moerassen, kievitskuikens, en nog veel meer. 
Houd het programma in de gaten of schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Veldwerkplaatsen agenda

20-06-2023
Locatie: Wieden-Weerribben

Afgeronde veldwerkplaatsen

Veldwerkplaatsen zijn bijeenkomsten in het veld waar kennis wordt uitgewisseld tussen beheerders, onderzoekers en beleidsmakers.
! Nieuwe Veldwerkplaatsen in 2023

De eerste veldwerkplaatsen van 2023 zijn weer gepland. Dit jaar komen in elk geval de volgende onderwerpen aan de orde: eendenkooien, bevers, vernatting laagveen, trilveen, verruiging verdroogde bossen, beekslib, eutrofe moerassen, kievitskuikens, en nog veel meer. 
Houd het programma in de gaten of schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Veldwerkplaatsen agenda

20-06-2023
Locatie: Wieden-Weerribben