! Nieuwe Veldwerkplaatsen in zicht

Houd de agenda in de gaten voor nieuwe veldwerkplaatsen. De volgende onderwerpen staan in de planning: bevers, de korfslak, invasieve exoten in de duinen, diersoorten in vennen, insectvriendelijk maaibeheer, kalkarme grijze duinen, vernatting laagveen, verruiging verdroogde bossen, en nog veel meer. 
Houd het programma in de gaten of schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Veldwerkplaatsen agenda

Afgeronde veldwerkplaatsen

Veldwerkplaatsen zijn bijeenkomsten in het veld waar kennis wordt uitgewisseld tussen beheerders, onderzoekers en beleidsmakers.
! Nieuwe Veldwerkplaatsen in zicht

Houd de agenda in de gaten voor nieuwe veldwerkplaatsen. De volgende onderwerpen staan in de planning: bevers, de korfslak, invasieve exoten in de duinen, diersoorten in vennen, insectvriendelijk maaibeheer, kalkarme grijze duinen, vernatting laagveen, verruiging verdroogde bossen, en nog veel meer. 
Houd het programma in de gaten of schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Veldwerkplaatsen agenda