! Nieuwe Veldwerkplaatsen in 2023

De eerste veldwerkplaatsen van 2023 zijn weer gepland. Dit jaar komen in elk geval de volgende onderwerpen aan de orde: eendenkooien, bevers, vernatting laagveen, trilveen, verruiging verdroogde bossen, beekslib, eutrofe moerassen, kievitskuikens, en nog veel meer. 
Houd het programma in de gaten of schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Veldwerkplaatsen agenda

Afgeronde veldwerkplaatsen

Veldwerkplaatsen zijn bijeenkomsten in het veld waar kennis wordt uitgewisseld tussen beheerders, onderzoekers en beleidsmakers.
! Nieuwe Veldwerkplaatsen in 2023

De eerste veldwerkplaatsen van 2023 zijn weer gepland. Dit jaar komen in elk geval de volgende onderwerpen aan de orde: eendenkooien, bevers, vernatting laagveen, trilveen, verruiging verdroogde bossen, beekslib, eutrofe moerassen, kievitskuikens, en nog veel meer. 
Houd het programma in de gaten of schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Veldwerkplaatsen agenda

Afgeronde veldwerkplaatsen