Kosten en voorwaarden

Aan deelname aan een veldwerkplaats zijn kosten verbonden.

Er geldt een voordeeltarief van € 125,- euro (excl. BTW) inclusief lunch voor:

  • Medewerkers van organisaties die zijn aangesloten bij de VBNE (Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de provinciale landschappen, Defensie,de Federatie Particulier Grondbezit en Natuurnetwerk Gemeenten)
  • Medewerkers van organisaties die participeren in Fonds Colland Arbeidsmarktbeleid CAO-code 9 Bos en natuur (vaak bent u ook aangesloten bij de cao bos en natuur (Natuurmonumenten, LandschappenNL, Landschapsbeheer Nederland, FPG, AVIH en ongeorganiseerde particulieren en bosaannemers))
  • Medewerkers van de Waterschappen, Provincies/BIJ12, ZZP’ers, studenten en stagiaires.
  • Leden van agrarische collectieven.

Overige deelenmers betalen € 295,- euro (excl. BTW) per persoon. Dit is inclusief een lunch.

Als u twijfelt welke kosten voor u worden gerekend kunt u contact opnemen met de VBNE, Anke Kappers of 0343-745250. Bij twijfelgevallen bepaalt de organisatie welk tarief wordt gehanteerd.

Deelnemen en betalen
Meld u aan bij de veldwerkplaats van uw keuze. Bij voldoende deelnemers (minimaal 15) gaat de veldwerkplaats definitief door. U ontvangt dan een definitieve bevestiging en factuur. Als er niet voldoende deelnemers zijn, ontvangt u tijdig een mail dat de veldwerkplaats niet doorgaat. Het maximumaantal deelnemers is doorgaans 25.

DISCLAIMER:
Uw aanmelding via de website is bindend. Wij proberen de veldwerkplaatsen betaalbaar te houden door scherp te plannen. Mocht u onverhoopt niet kunnen komen, dan kunt u zich 14 dagen van tevoren afmelden zonder verdere kosten. Meldt u zich minder dan 14 dagen van tevoren af dan sturen we helaas toch een factuur. Wel mag u natuurlijk altijd regelen dat er een vervanger in uw plaats komt.