Beekdallandschap

Het beekdallandschap omvat beken en beekbegeleidende wateren, moerassen, graslanden en bossen.

Uitgebreide achtergrondinformatie, zoals onderzoeksrapporten en beheeradviezen, over dit landschap vindt u op www.natuurkennis.nl.

Met vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de secretaris van het beekdallandschap.

 

Reeds afgeronde veldwerkplaatsen

Reeds afgeronde veldwerkplaatsen