Overige beheer thema's

Sommige veldwerkplaatsen zijn landschap overstijgend of zijn op een andere manier gerelateerd aan natuurbeheer en -herstel.

Heeft u een suggestie voor een veldwerkplaats dan kunt u contact opnemen via info@veldwerkplaatsen.nl

Reeds afgeronde veldwerkplaatsen Landschap overstijgend

Reeds afgeronde veldwerkplaatsen

Reeds afgeronde veldwerkplaatsen

Reeds afgeronde veldwerkplaatsen