Kennisblad De ecologische waarde en het beheer van sloten

Datum veldwerkplaats
28 september 2016
Presentaties
Inleiding

Ralf Verdonschot (Wageningen UR), Maarten Poort (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier), Miranda Borst (Waterschap Drents Overijsselse Delta), Evelien Bakker (Waterschap Drents Overijsselse Delta) en Arco Lassche (Natuurmonumnten)

Sloten vormen in natuurgebieden een heel eigen biotoop. Sommige sloten hebben een hoge natuurwaarde, met bijzondere flora en fauna. Op voormalige landbouwgronden die in omvorming zijn naar natuur zit de belangrijkste natuurwaarde in eerste instantie vaak in de sloten. Toch staat (ecologisch) beheer van sloten vaak niet zo in de schijnwerpers. Het is ook geen apart beheertype binnen SNL.

Het afgelopen jaar is de aandacht voor de ecologische waarde en het beheer van sloten  meer in de belangstelling komen te staan. Er is wetenschappelijk en praktijkonderzoek gedaan naar de ecologie van sloten. Het wetenschappelijk onderzoek is naar de praktijk vertaald in een nieuw boek. Bij Natuurmonumenten heeft men bovendien een ronde gemaakt langs de verschillende beheereenheden, om te evalueren hoe er op verschillende plekken aandacht wordt besteed aan het slootbeheer. Hier komen een aantal leerpunten uit die de moeite waard zijn om te delen. Dat doen we tijdens deze veldwerkplaats. Eén van de auteurs van het ‘slotenboek’ zal meer vertellen over de ecologie van sloten. Verschillende water- en terreinbeheerders zullen vervolgens ingaan op praktijkervaringen en hun do’s en dont’s delen.

PROGRAMMA (pdf met alle informatie)

  • Vanaf 9.15 uur: Inloop met koffie/thee
  • 09.30 – 09.45 uur: Welkom en voorstelronde
  • 09.45 – 12.15 uur: Lezingen

De ecologie van sloten
Ralf Verdonschot (Wageningen UR)

Slootbeheer door gebiedsdifferentiatie
Maarten Poort (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Uitgangspunt voor beheer: waterhuishouding of natuur?
Evelien Bakker (Waterschap Drents-Overijsselse Delta)

Beheer en onderhoud van watergangen rondom de Wieden en de Weerribben
Miranda Borst Waterschap Drents-Overijsselse Delta) en Arco Lassche (Natuurmonumenten)

  • 12.15 – 13.00 uur: Lunch
  • 13.00 – 16.15 uur: Excursie in de Wieden
  • 16.15 – 16.30 uur: Afsluiting en evaluatie