Kennisblad Drones in het natuurbeheer

.pdf
Download kennisblad:
Datum veldwerkplaats
4 november 2021
Presentaties
.pdf
Presentatie David Borgman - Borgman Beheer:
Opslagdetectie in heideterreinen middels flying sensors
.pdf
Presentatie Mark de Haan - Aeret:
Drones nemen een hoge vlucht
.pdf
Presentatie Peter v.d. Brandhof - Brandhof Natuur & Platteland:
Natuurbescherming en –onderzoek met drones
Inleiding

Mark de Haan (Aeret), Peter v.d. Brandhof (Brandhof Natuur & Platteland), Jannis Heusinkveld (the Fieldwork Company), David Borgman (Borgman Beheer), Hans Krol (Natuurmonumenten) 

De mogelijkheden om met drones te werken in het natuurbeheer zijn enorm toegenomen. Het is een leuk speeltje, maar wat kun je ermee? In welke gevallen is het nuttig en wanneer niet? Wat zijn de ervaringen? Daarover ging deze Veldwerkplaats. Diverse deskundige sprekers laten zien hoe zij drones inzetten voor het bepalen hoeveelheid opslag en biomassavolumebepalingen voor het natuur-en bosbeheer, voor vegetatiekarteringen en het inschatten van het oppervlak krabbenscheer in sloten. Ook stonden we stil bij de vraag wat de bijdrage van drones is bij het tellen van vogelkolonies, weidevogelbeheer en het inventariseren van fauna. Daarnaast was er aandacht voor de verstorende effecten van drones en hoe daar mee om te gaan. ’S Ochtends waren er een aantal lezingen, s’ middags gingen we met een drone vliegen en zagen we ‘live’ de mogelijkheden.