Kennisblad Rekening houden met muggenoverlast bij inrichting en beheer van natuur

Datum veldwerkplaats
10 juni 2016
Presentaties
Inleiding

Sprekers: Arjen Strijkstra (Altenburg & Wymenga), Gert Jan van Duinen (Stichting Bargerveen), Jans de Vries (Staatsbosbeheer), Marieta Braks (RIVM)

Bij ontwikkeling en inrichting van (nieuwe) natte natuur is er kans op een toename van het aantal (steek)muggen. Een dergelijke toename kan leiden tot overlast voor omwonenden en is dus ongewenst. Zeker omdat deze overlast er toe kan bijdragen dat het draagvlak voor natuurontwikkeling afneemt. Gelukkig kun je als beheerder zowel in je gebied als daarbuiten het nodige doen om de overlast te beperken. In deze veldwerkplaats gaan we in op de inrichtingsmaatregelen en hun effecten op muggenpopulaties. Tevens komt ter sprake hoe je met de juiste voorlichting en metingen vooraf tegemoet kunt komen aan de zorgen die leven bij omwonenden, zodat je als beheerder draagvlak blijft houden.

PROGRAMMA (PDF, met alle informatie)

  • Vanaf 09.45 uur: Inloop met koffie/thee
  • 10.00 – 10.15 uur: Welkom en voorstelronde
  • 10.15 – 12.30 uur: Lezingen

Stekende insecten en de binding met hun leefgebied
Arjen Strijkstra (Altenburg & Wymenga) & Gert-Jan van Duinen (Stichting Bargerveen)

Een praktische aanpak in interactie met de omgeving: muggen en het Bargerveen
Jans de Vries (Staatsbosbeheer)

Reële risico's voor de veterinaire en volksgezondheid en het handelingsperspectief
Marieta Braks (RIVM)

  • 12.30 – 13.15 uur: Lunch
  • 13.15 – 16.15 uur: Veldbezoek aan situaties in en om het Bargerveen: bestaande natte natuur, plangebied en bebouwing
  • 16.15 – 16.30 uur: Afsluiting en evaluatie met een drankje

LOCATIE

Kantoor Staatsbosbeheer
Kamerlingswijk Westzijde 83
7894 AJ Zwartemeer