Kennisblad Begrazing en nutriënten

Datum veldwerkplaats
13 juni 2012
Presentaties
Inleiding

Marijn Nijssen (Stichting Bargerveen), Chris van Turnhout (SOVON) en Rienk Slings (PWN)

Begrazing is de meest toegepaste vorm van natuurbeheer in de Nederlandse kustduinen. Over het effect van begrazing is nog veel onduidelijk. Recent hebben verschillende onderzoeken plaatsgevonden langs de Nederlandse kust. Welke conclusies kunnen op basis van dit onderzoek worden getrokken, en hoe verhouden deze zich tot wat de beheerder ziet in het veld?