Kennisblad Beheer en herstelmaatregelen van kievitsbloemlanden

Datum veldwerkplaats
19 april 2010
Presentaties
Inleiding

Albert Corporaal (WUR), Loekie van Tweel (Landschap Overijssel), Ruben Kluit, (Natuurmonumenten) en Jeroen Bredenbeek (Staatsbosbeheer)

Op deze veldwerkplaats praten we over beheer, onderzoek en monitoring van kievitsbloemterreinen. Een onderzoeker presenteert zijn onderzoek naar de effecten van beheermaatregelen. Twee beheerders vertellen hun ervaringen in de praktijk. In het veld bekijken we op drie locaties de wilde kievitsbloem.