Kennisblad Beheer van duinbossen

Datum veldwerkplaats
4 juni 2010
Presentaties
Inleiding

Patrick Hommel (Alterra), Henk Siepel (Alterra) en Rienk Slings (PWN)

Duinen kunnen prachtige bossen herbergen. De mooiste zijn waarschijnlijk de oude bossen van de landgoederen langs de binnenduinrand en het achterliggende strandwallenlandschap (de ‘oude duinen’). Deze bossen blijven vandaag onbesproken: het gaat hier uitsluitend om de bossen van het jonge duinlandschap en dat zijn vrijwel allemaal jonge bossen.