Kennisblad Beheer van perceelranden en landschapselementen voor patrijs

Aan het kennisblad wordt gewerkt.
Datum veldwerkplaats
6 juli 2016
Presentaties
Er zijn nog geen presentaties beschikbaar.
Inleiding

Alex Wieland (SLZ), Jochem Sloothaak (Noord-Brabant/Achterhoek) en een 3e spreker

Patrijzen zijn (vrij zeldzame) indicatorsoorten van kleinschalig landschap waar ook andere soorten van kunnen profiteren. Dergelijk kleinschalig landschap bestaat uit gras- en bouwlandpercelen frequent doorsneden door kruidenrijke randen, hagen, heggen en andere opgaande beplantingen. Hoe realiseer je zulk biotoop in agrarisch gebied? Welke andere soorten profiteren mee? Wat moet je daarnaast doen om nog enkele soorten extra de mogelijkheid te beiden een niche te vinden? Hoe pas je als boer deze biotopen in in je bedrijfsvoering?

PROGRAMMA (pdf met alle informatie)

  • Vanaf 9.30 uur: Inloop met koffie/thee
  • 10.00 – 10.15 uur: Welkom en voorstelronde
  • 10.15 – 12.30 uur: Lezingen

Hoe ziet de biotoop van de patrijs eruit en hoe beheer je die?
Jochem Sloothaak (Brabants Landschap)

Hoe vind je vrijwilligers om het voorkomen van patrijzen te monitoren
Alex Wieland (Landschapsbeheer Zeeland)

Ervaringen met patrijsbeheer
Jochem Sloothaak & (nog nader in te vullen)

  • 12.30 – 13.15 uur: Lunch
  • 13.15– 15.30 uur: Excursie
  • 15.30 – 16.0 uur: Afsluiting en evaluatie onder het genot van een sapje