Kennisblad Bevorderen insectendiversiteit- én massaliteit

Datum veldwerkplaats
16 januari 2019
Presentaties
.pdf
Presentatie Henk Siepel - Radboud Universiteit:
De drie grote oorzaken van achteruitgang insecten en wat eraan te doen
.pdf
Presentatie Anthonie Stip - Vlinderstichting:
Sinusbeheer - meanderend maaien voor insecten
.pdf
Presentatie Pauline Arends - Staatsbosbeheer:
Insectenvriendelijk heidebeheer: praktijkvoorbeelden
Inleiding

Specialisten wisten het al, maar nu is het ook landelijk nieuws: het gaat erg slecht met onze insecten, zowel in natuurgebieden als erbuiten. Intensivering van de landbouw en relatief kleine reservaten in een grote vijandige omgeving leidt tot het leeglopen van reservaten (ecologische val principe), terwijl ook de verspreiding van nieuwe soorten pesticiden mogelijk een negatieve oorzaak heeft. Daarenboven speelt ook nog steeds verzuring door landbouw, verkeer en industrie een belangrijke rol; bronmaatregelen zijn noodzakelijk. Maar ook natuurbeheerders kunnen wat doen, door zélf actie te ondernemen in de eigen terreinen. Met als gevolg een hogere insectendiversiteit- én massaliteit. Daarover ging deze Veldwerkplaats.  Belangrijke vragen die aan de orde komen kwamen: Wat is het effect van stikstofdepositie op voorkomende insecten? Waarom hebben vooral langlevende insecten hier last van? Welke praktijkvoorbeelden zijn er binnen het heidebeheer? Hoe kunnen we wilde bijen helpen met nectarkroegen en bloeibogen? En hoe kan sinusbeheer in graslanden bijdragen aan een hogere insectenstand? We keken in het veld tijdens de excursie speciaal naar de winterse overlevingsmogelijkheden van insecten.