Heide en steenmeel: nieuwe handvatten voor beheer 2

Datum veldwerkplaats
25 oktober 2023
Sprekers
  • Maaike Weijters (B-ware)
  • Joost Vogels (Stichting Bargerveen)
  • Geoffrey de Rooij (boswachter De Kempen)

Steenmeel lijkt een goede oplossing te zijn om de negatieve effecten van een overschot aan stikstof tegen te gaan. In de praktijk zijn de resultaten echter niet altijd even eenduidig. Door onderzoek wordt nu wel steeds meer duidelijk wanneer steenmeel wel of geen positief effect heeft. Ook hebben verschillende soorten steenmeel, verschillende effecten op de bodemchemie, de vegetatie, de paddenstoelen.

Tijdens deze veldwerkplaats worden de resultaten van een onderzoek gepresenteerd naar de effecten van het toedienen van steenmeel op droge en vochtige heide. Omdat veel beheerders op beperkte schaal al steenmeel toepassen, is er ruimte en tijd om onderling ervaringen uit te wisselen. Tijdens de excursie kunt u de effecten zien van de verschillende behandelingen met steenmeel en kalk. Met de getoetste steenmelen krijgen beheerders twee nieuwe maatregelen tot hun beschikking, en blijkt dat bekalking niet per definitie slecht uitpakt maar wel met beleid moet worden gebruikt.

Aanmelden

Wij slaan uw gegevens secuur op conform ons privacybeleid.

 

Factuurgegevens - wat zijn de kosten

 

Carpool

Je neemt zelf contact op met de Carpooldeelnemers.

 
 
Deze veldwerkplaats is inclusief een vegetarische lunch.

Dit verwacht ik te leren op deze veldwerkplaats

Opmerkingen

Datum

25-10-2023

Programma (onder voorbehoud)

9:30: inloop
10:00 - 12:00 sprekers
12:30: lunch
13:30: excursie 
16:00: borrel, evaluatie en afsluiting 
16:45: einde

 

Locatie / Excursie

Strabrechtse heide