Kennisblad Heideveentjes en bos, gaat dat samen voor hoogveeninsecten?

Datum veldwerkplaats
27 november 2019
Presentaties
.pdf
Presentatie Rudy van Diggelen - Universiteit Antwerpen:
Hoogveeninsecten: Bang voor het bos?
.pdf
Presentatie Leo Norda - Universiteit Antwerpen:
Effecten van bosranden op zeldzame hoogveeninsecten
.pdf
Presentatie Michiel Wallis de Vries - Vlinderstichting:
Hoogveenvlinders in Nederland: terugblikken en vooruit kijken
.pdf
Presentatie Albert Henckel - Staatsbosbeheer:
Heideveentjes en vennen in het Dwingelderveld
Inleiding

Het gaat helaas niet goed met veel hoogveeninsecten. Vooral met veenvlinders, zoals veenparelmoervlinder, veenbesblauwtje en veenhooibeestje gaat het slecht. Helaas gaat dit ook op voor sommige soorten libellen en loopkevers die van veen afhankelijk zijn. Langere tijd bestond het vermoeden dat bos rondom hoogveentjes weleens voor ongunstige omstandigheden zouden kunnen zorgen. De kap hiervan zou het goed zijn voor de beschikbaarheid van water en dus voor het veen. Daarom is hier onderzoek naar gedaan. Op deze Veldwerkplaats stonden de resultaten van dit onderzoek centraal. Is bos rondom hoogveentjes werkelijk zo slecht voor de zeldzame veeninsecten? Of biedt bos onverwachte voordelen? En welke maatregelen zou je nog meer kunnen treffen?