Kennisblad Landschappelijke wallen: beheer en gebruik vroeger en nu

Datum veldwerkplaats
2 december 2013
Presentaties
Inleiding

Bert Groenewoudt (RCE), Bert Maes (Ecologisch Adviesbureau Maes), m.m.v. Rob Meijers (Landschap Erfgoed Utrecht)

In het Nederlandse landschap liggen nog altijd een groot aantal aarden wallen, vaak met beplanting. Wil je die beheren met respect voor de cultuurhistorie, dan is het essentieel om eerst een aantal vragen te stellen: welke functies hadden ze oorspronkelijk, waar komen ze voor, hoe zeldzaam en bijzonder zijn ze? In deze veldwerkplaats geven een aantal experts een overzicht van verschillende soorten landschappelijke wallen in Nederland. Deze inzichten worden vervolgens vertaald naar een concrete beheeraanpak die we in het veld zullen toetsen op twee excursielocaties in de Gelderse Vallei: Groot Zandbrink en de Grebbelinie.