Kennisblad Stikstofkringloop in kalkrijke en kalkarme duinbodems

Datum veldwerkplaats
16 juni 2015
Presentaties
Inleiding

Annemieke Kooijman (UvA), Jaap Bloem (WUR), Gerard Jagers op Akkerhuis (WUR) en Yuki Fujita (KWR)

In veel duingebieden is de hoge stikstofdepositie een probleem voor een gunstige staat van instandhouding. Onduidelijk is in welke mate deze atmosferische stikstof wordt vastgelegd in de bodem. Voor het beheer is het belangrijk meer inzicht te krijgen hierin en in de rol van het bodemleven. Wat zijn de verschillen tussen kalkrijke en kalkarme duinbodems wat betreft levensgemeenschappen in de bodem en stikstofbeschikbaarheid? Wat zijn de implicaties voor de effectiviteit van plaggen? Tijdens presentaties en een veldbezoek aan de Amsterdamse Waterleidingduinen, wordt antwoord gegeven op onder andere deze vragen.

PROGRAMMA (PDF, met alle informatie)

• Vanaf 9.15 uur: Inloop met koffie/thee

• 09.30 – 09.45 uur: Welkom en voorstelronde

• 09.45 – 12.15 uur: Lezingen

Accumulatie van C en N gedurende successie in kalkrijke en kalkarme duinen, door Yuki Fujita (KWR)

De stikstofkringloop in kalkrijke en kalkarme duinbodems in de AWD, door Annemieke Kooijman (UvA)

Microarthropoden in de AWD, door Gerard Jagers op Akkerhuis (WUR)

Micro-organismen in de AWD, door Jaap Bloem (WUR)

• 12.15 – 13.00 uur: Lunch

• 13.00 – 16.00 uur: Veldbezoek Amsterdamse Waterleidingduinen per fiets

• 16.00 – 16.30 uur: Afsluiting en evaluatie met een drankje