Nederlandse trilveenparels

Datum veldwerkplaats
20 juni 2023
Sprekers
  • Casper Cusell (Witteveen+Bos) 
  • Merijn Kuiper (Staatsbosbeheer)
  • Rosalie Martens (Natuurmonumenten)

Trilvenen behoren tot de soortenrijkste habitats in Nederland. De Wieden en De Weerribben zijn een hotspot voor trilveensoorten in noordwest Europa. Tijdens deze veldwerkplaats nemen Casper Cusell (Witteveen+Bos), Merijn Kuiper (Staatsbosbeheer) en Rosalie Martens (Natuurmonumenten) jullie mee naar de best ontwikkelde trilvenen in De Wieden en De Weerribben. Samen bekijken we verschillende kenmerkende soorten in de trilvenen, de ontwikkelingsgeschiedenis van deze parels en het beheer dat uitgevoerd is en wordt op deze trilvenen. We bezoeken begreppelde, bevloeide en afgeplagde varianten.
Van harte welkom op deze veldwerkplaats!

Helaas is aanmelden niet meer mogelijk, het maximale aantal van 21 is bereikt. Mail voor een plek op de reservelijst naar info@veldwerkplaatsen.nl.

Datum

20-06-2023

Programma (onder voorbehoud)

9.30: inloop
10.00: start excursie weerribben (te voet)
12.00: verplaatsing naar Wieden (auto's) met lunchpakketjes
13.00: excursie (bootjes)
16.00: borrel, evaluatie en afsluiting (horeca/toilet)
16.45: einde

 

Locatie

Wieden-Weerribben

 

Excursie

Wieden-Weerribben