Kennisblad Verondiepen uiterwaardplassen

Datum veldwerkplaats
27 september 2022
Presentaties
.pdf
Presentatie Piet-Jan Westendorp en Yvon Verstijnen - B-ware:
OBN Diepe uiterwaardplassen - visie vanuit ecologisch perspectief
.pdf
Presentatie Mark Zekhuis - Landschap Overijssel:
Veenoordkolk natuurlijker
.pdf
Presentatie Thomas Nusselein - K3Delta:
Herinrichting Veenoordkolk Deventer
.pdf
Presentatie Luc Jans - Rijkswaterstaat:
Toestand en ontwikkeling van het aquatische systeem IJssel
.pdf
Presentatie Frans Plu - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat:
Herijking diepe plassenbeleid
Inleiding
  • Yvon Verstijnen en Piet-Jan Westendorp (B-Ware)
  • Mark Zekhuis (Landschap Overijssel)
  • Thomas Nusselein (K3Delta)
  • Luc Jans (Rijkswaterstaat)
  • Frans Plu (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

Langs de rivieren ligt een groot aantal diepe plassen waar in het verleden zand gewonnen is. 
Er lopen verschillende initiatieven om deze plassen te verondiepen. In deze projecten wordt grondberging gecombineerd met natuurontwikkeling. Voor terreineigenaren biedt dit een kans om kosteneffectief natuur te ontwikkelen. Vooraf is het van belang om een goede afweging te maken of verondiepen ecologische meerwaarde heeft ten opzichte van bestaande natuurwaarden. Een nauwkeurig ontwerp en zorgvuldig gebiedsproces is nodig om de leefomgeving voor vogels, vissen en mensen te verbeteren.

In het OBN onderzoek ‘diepe uiterwaardplassen: verondiepen of niet?’ is op basis van een literatuuronderzoek en bemonstering van een aantal uiterwaardplassen een afwegingskader gemaakt. Tijdens de veldwerkplaats delen Yvon Verstijnen en Piet-Jan Westendorp (B-Ware) de resultaten van dit onderzoek. Thomas Nusselein (K3Delta) laat ons zien wat er allemaal komt kijken bij verondiepen van uiterwaardplassen en hoe je dit zorgvuldig aanpakt met meerwaarde voor de omgeving. Met Mark Zekhuis (Landschap Overijssel) zoomen we in op de inrichtingsmaatregelen en vogels die hiervan profiteren. Daarna gaan we op excursie naar de Veenoordkolk en Teugse kolk. Op deze twee verondiepte plassen langs de IJssel gaan we met elkaar in gesprek over de voor- en nadelen van verondiepen en mogelijke inrichtingen. Na de excursie laten Luc Jans en Frans Plu (Ministerie van I&W) ons zien hoe de aquatische natuur langs de IJssel ervoor staat en wat de herijking van het diepe plassen beleid betekent. We eindigen de veldwerkplaats met een gesprek over riviernatuur en rivierplassen: hoe kan het beter?