Kennisblad Heischraal grasland

Datum veldwerkplaats
2 juni 2022
Presentaties
.pdf
Presentatie Maaike Weijters - B_WARE:
Uitbreiding van heischrale graslanden in Zuid-Limburg
.pdf
Presentatie Christiaan Puts - Gemeente Gulpen-Wittem:
natuurbeheer in Gulpen-Wittem
Inleiding
  • Nina Smits (WUR)
  • Maaike Weijters (B-WARE)
  • Christiaan Puts (Gemeente Gulpen-Wittem)

Binnen Natura 2000 worden zeldzame soorten en vegetatietypen in Europa beschermd. De heischrale graslanden van het Limburgse Heuvelland zijn daar een goed voorbeeld van. Ondanks een hoge beschermingsstatus is deze soortenrijke vegetatie landelijk zeer sterk in oppervlakte en kwaliteit achteruitgegaan. Dit bijzondere en soortenrijke habitattype biedt onderdak aan tal van kenmerkende planten en diersoorten, dus uitbreiding is broodnodig.

In het OBN-onderzoek ‘Kansen voor heischraal grasland in het Heuvelland’ is gezocht naar geschikte gebieden voor de uitbreiding van het areaal heischraal grasland. Het goede nieuws is dat er verschillende kansrijke locaties zijn gevonden. Ook de proeven met het afgraven van de fosfaatrijke bodem en het inzaaien van specifieke zaadmengsels geven een hoopvol beeld. In de toekomst moet blijken of het nieuw ontwikkelde soortenrijke grasland zich duurzaam zal handhaven.

Tijdens deze veldwerkplaats presenteren Nina Smits (WUR) en Maaike Weijters (B-WARE) de resultaten van het onderzoek. Christiaan Puts (Gemeente Gulpen-Wittem) vertelt wat meer over de Gulperberg en het beheer ervan. ’s Middags gaan wij het veld in om de resultaten te bekijken.