Kennisblad Herstel van de levensvatbaarheid van het gentiaanblauwtje

Datum veldwerkplaats
4 september 2023
Presentaties
.pdf
Presentatie Michiel Wallis de Vries - De Vlinderstichting:
Levensvatbaarheid Gentiaanblauwtje in Nederland
.pdf
Presentatie Gerard Oostermeijer e.a. - Science4Nature / IBED-UvA:
Landelijk onderzoek Herstel levensvatbaarheid Gentiaanblauwtje
Inleiding
  • Sheila Luijten (Science4Nature)
  • Michiel Wallis de Vries (de Vlinderstichting)
  • Gerard Oostermeijer (Science4Nature / IBED-UvA)
  • Leontien Krul (Nationaal Park de Hoge Veluwe)

Herstel van de levensvatbaarheid van het gentiaanblauwtje

De levenscyclus van het gentiaanblauwtje, een bedreigde vlinder van natte heide en schraallanden, is complex. Een stikstof- en droogtegevoelig habitat, een zeldzame waardplant en waardmieren waarover nog veel onbekend, zorgen voor veel vragen over de beste route naar herstel.
In een landelijk onderzoek hebben Science4Nature en De Vlinderstichting de expertises gebundeld om de levensvatbaarheid van het gentiaanblauwtje over de hele levenscyclus op landschapsschaal te onderzoeken. Daarbij is aandacht besteed aan zowel de habitatcondities, met bijzondere aandacht voor de rol van de waardmieren, als aan de populatiegenetica.
Tijdens de veldwerkplaats In Park de Hoge Veluwe zullen deze verschillende aspecten worden toegelicht in het bredere kader van herstelbeheer op landschapsschaal.